Contacteer ons!
Disclaimer
De gegevens die je op deze website aantreft, zijn louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Orthodontist Pieter Leemans kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt. Orthodontist Pieter Leemans biedt alle informatie, diensten en producten aan zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Orthodontist Leemans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met een eventuele tijdelijke onmogelijkheid om de website van Orthodontist Pieter Leemans te kunnen raadplegen. Bovendien aanvaardt Orthodontist Leemans geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.